Chcete napísať článok?

Máte záujem o zverejnenie svojho článku na našom webe? Máte možnosť! Poslať článok totiž môže úplne každý, kto má záujem. Ponúkame vám tak možnosť dobrého zviditeľnenia a získania popularity. Berte na vedomie, že budú prijímané iba príspevky, ktoré sa týkajú obsahu webu najrodina.

O tom, či váš článok alebo video zverejníme, rozhoduje redakcia. Pred uverejnením článku na tomto webu budete vždy dopredu upozornení e-mailem.

Ako napísať a poslať článok?

Článok najprv napíšte v ľubovoľnému textovom editore (napr. Word apod.) a odošlite formou prílohy na kontaktný e-mail: postmaster@najrodina.sk

Autorské práva

Server najrodina.sk si nevyhradzuje žiadne právo na zverejnené články od jednotlivých autorov. Autorské práva zostávajú úplne na strane autora, ktorý môže s poskytnutými materiálmi ďalej nakladať podľa svojho uváženia.